U Zosi

AGB

Warunki usługi

1. Geltungsbereich

Poniższe warunki mają zastosowanie do wszystkich zamówień za pośrednictwem naszego sklepu internetowego. Nasz sklep internetowy skierowany jest wyłącznie do konsumentów.

Konsumentem jest każda osoba fizyczna, która dokonuje czynności prawnej w celu, który w przeważającej mierze nie jest ani handlowy, ani samodzielna działalność zawodowa. Przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, prawna lub spółka osobowa, która przy zawieraniu czynności prawnej działa w ramach wykonywania swojej działalności gospodarczej lub samodzielnej działalności zawodowej.

2. Vertragspartner, Vertragsschluss, Korrekturmöglichkeiten

Umowa sprzedaży zawierana jest z Zofią Klichowską.

Umieszczając produkty w sklepie internetowym, składamy wiążącą ofertę zawarcia umowy na te produkty. Możesz początkowo umieścić nasze produkty w koszyku bez zobowiązań i poprawić swoje wpisy w dowolnym momencie przed złożeniem wiążącego zamówienia, korzystając z pomocy korekcyjnych dostarczonych i wyjaśnionych w procesie składania zamówienia. Umowa zostaje zawarta z chwilą kliknięcia przycisku zamówienia w celu zaakceptowania oferty towarów znajdujących się w koszyku. Zaraz po złożeniu zamówienia otrzymasz kolejne potwierdzenie e-mailem.

3. Vertragssprache, Vertragstextspeicherung

Język(i) dostępny(e) do zawarcia umowy: niemiecki

Tekst umowy nie jest przez nas przechowywany.

4. Lieferbedingungen

Oprócz podanych cen produktów dochodzą również koszty wysyłki. Więcej o wysokości kosztów wysyłki możesz dowiedzieć się w ofertach.

Nie dostarczamy do pakowni.

5. Bezahlung

W naszym sklepie ogólnie dostępne są następujące metody płatności:

Karta kredytowa
Składając zamówienie, podajesz dane swojej karty kredytowej. Twoja karta zostanie obciążona natychmiast po złożeniu zamówienia.

PayPal
Aby móc zapłacić kwotę faktury za pośrednictwem dostawcy usług płatniczych PayPal (Europe) S.à rl et Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luksemburg ("PayPal"), musisz być zarejestrowany w PayPal i utożsamiasz się z Twoimi danymi dostępowymi i potwierdzasz zlecenie płatności. Transakcja płatnicza realizowana jest przez PayPal natychmiast po złożeniu zamówienia. Dalsze informacje otrzymasz w trakcie składania zamówienia.

Natychmiast przez Klarna
Aby móc zapłacić kwotę faktury za pośrednictwem dostawcy usług płatniczych Sofort GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 Monachium, musisz mieć aktywne konto bankowe dla bankowości internetowej, odpowiednio zidentyfikować się i potwierdzić zlecenie płatności. Twoje konto zostanie obciążone natychmiast po złożeniu zamówienia. Dalsze informacje otrzymasz w trakcie składania zamówienia.

Klarna
We współpracy z dostawcą usług płatniczych Klarna Bank AB (publ.), Sveavägen 46, 111 34 Sztokholm, Szwecja („Klarna”) oferujemy następujące opcje płatności. Płatność za pośrednictwem Klarna jest dostępna tylko dla konsumentów. O ile poniżej nie określono inaczej, płatność za pośrednictwem Klarna wymaga pomyślnego sprawdzenia adresu i kredytu oraz jest dokonywana bezpośrednio do Klarna. Dalsze informacje otrzymasz wraz z odpowiednią opcją płatności oraz w procesie zamówienia.

Karta kredytowa Klarna
Wprowadź dane swojej karty kredytowej w procesie zamówienia. Twoja karta zostanie obciążona przez Klarna natychmiast po złożeniu zamówienia. Nie odbywa się sprawdzanie adresu i zdolności kredytowej.

6. Gewährleistung und Garantien

Obowiązuje ustawowe prawo do odpowiedzialności za wady. Informacje o ewentualnych dodatkowych gwarancjach, które mogą obowiązywać oraz ich dokładne warunki można znaleźć przy produkcie oraz na specjalnych stronach informacyjnych w sklepie internetowym.

7. Haftung

Zawsze ponosimy nieograniczoną odpowiedzialność za roszczenia wynikające ze szkód wyrządzonych przez nas, naszych przedstawicieli prawnych lub pełnomocników

  • w przypadku uszczerbku na życiu, ciele lub zdrowiu,
  • w przypadku umyślnego lub rażącego niedbalstwa naruszenia obowiązków,
  • w przypadku przyrzeczeń gwarancyjnych, jeśli zostało to uzgodnione, lub
  • o ile został otwarty zakres prawa odpowiedzialności za produkt.

w przypadku naruszenia istotnych zobowiązań umownych, których wypełnienie umożliwia przede wszystkim prawidłowe wykonanie umowy i na których przestrzeganie partner umowy może regularnie polegać (obowiązki kardynalne) poprzez lekkie zaniedbanie z naszej strony, naszym przedstawicielom prawnym lub agentom zastępczym, wysokość odpowiedzialności jest przewidywalna w momencie zawarcia umowy Szkoda ograniczona, której wystąpienia można zwykle oczekiwać.
W przeciwnym razie roszczenia odszkodowawcze są wykluczone.

8. Streitbeilegung

Komisja Europejska udostępnia platformę internetowego rozstrzygania sporów (OS), którą możesz tutaj Odnaleźć. Nie jesteśmy zobowiązani ani chętni do udziału w procedurze rozstrzygania sporów przed konsumencką radą arbitrażową.

9. Jugendschutz

Jeśli Twoje zamówienie obejmuje towary, których sprzedaż podlega ograniczeniom wiekowym, stosujemy niezawodny proces, który obejmuje sprawdzenie tożsamości i wieku, aby upewnić się, że klient osiągnął wymagany minimalny wiek. Dostawca przekazuje towar dopiero po sprawdzeniu wieku i tylko osobiście klientowi.